Warning Formats Penguin

Đây là đâu? Nơi quăng các warning format cho cmt để ta, Cánh Cụt Chúa đây đến copy phát cho lẹ :)

Các mi cứ tự nhiên chỉnh sửa format khi cmt trên bài nếu muốn, không cần thiết phải cốp nguyên mẫu đâu

Formal

Đoạn 1: **Bạn [[*user (người vi phạm)]]**

Đoạn 2: **Bài (tên bài đang chiếm chỗ) của bạn đang chiếm chỗ của bài [[[(link-bai-bi-chiem-cho)|(tên bài bị chiếm chỗ)]]] chưa dịch.**

Đoạn 3: **Vì bạn đang có những hoạt động gần đây, nên bạn sẽ có ##red|3 ngày## để lưu trữ và chỉnh sửa bài của mình trước khi nó bị xoá vào ##red|(ngày đến hạn)## để giữ chỗ cho bản dịch bài gốc.**

Đoạn 4: **Bạn có thể chọn một số để đăng ở [[[SCP Series VN]]].**

Đoạn 5: Nếu có thắc mắc gì hoặc có mong muốn dừng quy trình xoá bài, bạn có thể liên lạc với các nhân viên đang hoạt động được liệt kê tại [[[http://scp-vn.wikidot.com/contact-staff|Liên hệ nhân viên]]] hoặc tôi.

Bonus Đoạn 6: Bài của bạn cũng sẽ được lưu trữ tại [[[(link-trang-kiem-duyet)|(tên trang kiểm duyệt)]]].

[[>]]
//- (tên nhân viên)//
[[/>]]

Thêm Vào Tuỳ Trường Hợp

Trường hợp 1: Bài vẫn còn là nháp.

Vị trí đoạn: Giữa 3 với 4, là 3.5.
**Để thực hiện bản nháp trước khi đăng, bạn nên vào trang [[[http://scpvnsandbox.wikidot.com/|Viết nháp]]] để thử nghiệm, hoặc đăng lên nhóm [[[https://www.facebook.com/groups/site17|Facebook Writer's Block]]] thuộc sở hữu của page [[[https://www.facebook.com/SCPFoundationvietnam.39876|Facebook SCP Foundation Vietnam]]] để được các admin kiểm duyệt và góp ý trước khi đăng lên Wiki VN.**

+ nếu muốn thêm hoặc cảm thấy cần thiết

Vị trí đoạn: Giữa 4 với 5, là 4.5.
Yêu cầu bạn đọc [[[http://scp-vn.wikidot.com/how-to-write-an-scp|Hướng Dẫn Viết SCP]]] trước khi viết.

Các Biến Tấu Tuỳ Vào Trường Hợp

Đoạn #1

Dùng khi: Vi phạm một luật trong Quy Tắc Xoá Trang.

**Bài SCP-233-VN của bạn đang chiếm chỗ của bài [[[link-bai-chiem-cho|Tên bài chiếm chỗ]]] chưa dịch và hiện cũng đang chuẩn bị phạm ##red|Luật (#): Sai Cấu Trúc## của [[[deletions-guide|Quy Tắc Xoá Trang]]].**
Đoạn #2
Hiện chưa có
Đoạn #3

Dùng khi: Cần yêu cầu xoá ngay hoặc người dùng đã ngừng hoạt động lâu.

**Vì thế nên bài của bạn sẽ bị xoá ngay vào ngày mai, ##red|(ngày đến hạn)## để giữ chỗ cho bản dịch bài gốc, hãy tìm một nơi an toàn để lưu trữ nó.**
Đoạn #4

Dùng khi: Bài vẫn đang là nháp.

**Sau khi hoàn thành, bạn có thể chọn một số để đăng ở [[[SCP Series VN]]].**
Đoạn #5

Mẫu (hoặc do chưa có thời gian phân ra nên bỏ vào)

Hiện chưa có

Sẽ cập nhập thường xuyên


Đây là ta: TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals, Chúa Cánh Cụt =)))

Trang của ta: Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Cwappy Penguin
Đây là 'cổng dịch chuyển tức thời' của ta để tiện qua lại, đừng động vào.

Cổng dịch chuyển qua các Sandbox khác của ta:

  • Các Sandbox cho dịch truyện:
  • Các Sandbox dịch truyện lớn hơn:
  • Các Sandbox cho ghi truyện:
  • Dr. Penguin's Record Table:
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License