The Phone of Demon

Tên: Điện thoại của Quỷ

Loại: Eucild

Đặc điểm: Là 1 chiếc iPhone 2 , gần hết pin nhưng có vẻ như nó không bao giờ hết pin vì còn 1% còn lại sau 5 tiếng vẫn không hết, ốp điện thoại là hình của 1 con quỷ Satan . Bất kì ai tiếp xúc với chiếc điện thoại cần phải được kiểm tra tâm lí ngay lập tức . Bất kì ai nghe một cuộc điện thoại từ nó đều có ý muốn giết người và sẽ ngay lập tức tìm vật nhọn để đâm bất kì người nào gần đó không thương tiếc .

Cách bảo quản: Chiếc điện thoại được đặt trong 1 chiếc hộp cách li với bất kì loại sóng , phải có người quan sát 24/24 , bất kì sự thay đổi nào ( VD : Cuộc gọi đến , di chuyển ,
… ) đều phải báo cáo với Tiến Sĩ ■■■■ trong vòng 1 giờ , không có nhân viên nào được tiếp xúc với nó nếu không được sự cho phép của 3 nhân viên Cấp 4

Tình trạng: Chuẩn bị tiêu hủy vào ngày ■/■■/■■

Dữ liệu có được: Đã bị mất tích trong sự cố SCP-172

Những cuộc gọi đến: 1. 02648495295
2. 02840370849
3. 0277495■■■■
4. (ĐÃ BỊ ẨN)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License