testing
SCP-012-VN

SCP-012-VN.

Mã vật thể: SCP-012-VN

Phân loại:

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do việc tái chuyển dị thể không khả thi ở thời điểm hiện tại. Nhân sự tại điểm có nhiệm vụ ngăn chặn thường dân tiến vào khu vực hoạt động của SCP-012-VN. Bất kỳ cá nhân nào đột nhập trái phép vào khu vực phải được xóa ký ức và phóng thích với một câu truyện ngụy tạo thích hợp.

ĐĐNCĐ Alpha-12 "Quốc Hoa" có nhiệm vụ theo dõi, định vị và quản thúc bất kỳ cá thể SCP-012-VN không nằm trong diện quản thúc của Tổ chức.

Mô tả: SCP-012-VN là mã định danh dành cho tổ hợp quần thể Dendrocalamus giganteus.

Khi được quan sát, bề ngoài của nó dường như tương đồng với các quần thể thông thường. Tuy vậy, SCP-012-VN dường như là một dị thể có ý thức với cấu trúc dị thường bên trong bao gồm:

Bộ Phận Mô tả
Thân tre

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm vô hiệu hóa SCP-012-VN đều thất bại và dẫn đến việc dị thể tăng trưởng nhanh hơn mức ban đầu1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License