shane

**Mã Vật Thể: SCP-100-VN

Phân Loại: Euclid

Ghi Chú: Tuyệt đối không được đọc phần chữ đã được gạch chân.

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt:** Không một thứ gì có thể giữ chân ta, ta đại diện cho sự quý phái, sự quyền lực thực sự SCP-100-VN được quản thúc tại Điểm-[Dữ Liệu Bị Xóa]. SCP-100-VN phải được chứa trong một căn phòng thép kín 6m x 6m x 6m mọi lúc. Một tấm kính chống đạn được lắp ở bên phải của căn phòng cho mục đích quan sát. Chỉ nên chụp ảnh, quay phim, lưu trữ thông tin, viết về SCP-100-VN khi thực sự cần thiết.

Mô Tả: SCP-100-VN là một sinh vật dạng người với chiều cao khoảng 2m. Hiện tại, đó là điều duy nhất có thể mô tả được từ SCP-100-VN, SCP-100-VN được cho là có trí khôn. SCP-100-VN thường đứng ở một góc trong phòng quản thúc của nó và luôn dành phần lớn thời gian trong trạng thái bất động trừ khi bị kích hoạt bới SCP-100-1-VN.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License