SCP-943-VN
rating: 0+x
Item#: 943-VN
Level1
Containment Class:
esoteric
Secondary Class:
Archon
Disruption Class:
keneq
Risk Class:
warning

Quy trình quản thúc: SCP-943-VN được đặt trong 1 phòng kín ở Site-██. Các nhân sự có uỷ quyền dưới 5 sẽ không được vào phòng của SCP-943-VN, chăm sóc SCP-943-VN là việc không cần thiết. Mọi hành động chăm sóc SCP-943-VN phải được thông qua từ Hội đồng Cấp cao. Không được chụp ảnh hoặc quay phim SCP-943-VN, nếu vi phạm sẽ bị giáng chức hoặc bị án tử hình. Phải gửi bản báo cáo của SCP-943-VN cho toàn bộ các nhân sự trong Tổ chức, in bản báo cáo ra giấy và phát cho các nhân viên cấp D, việc này là cực kì cần thiết.

Mô tả: SCP-943-VN là 1 loài thực vật thân đứng, bộ, họ, lớp hiện chưa được xác định, thân được cấu tạo từ DNA của các loài sứa. SCP-943-VN cao khoảng 4m, bán kính khoảng 35cm. SCP-943-VN lơ lửng trên không trung cách mặt đất 6m tính từ gốc cây.

SCP-943-VN-1 là những chiếc lá trên cây, SCP-943-VN toả ra 1 loại khí chưa được xác định khiến não của những cá thể tiếp xúc với chất khí bị ngừng hoạt động trong 2 giờ, xoá bỏ toàn bộ thông tin từ trước đến nay và ngừng tiếp thu thêm thông tin (hiệu ứng này là vĩnh viễn).

Từ gốc SCP-943-VN khoảng 10cm trở xuống rễ có màu xanh dương, càng xuống sau màu càng đậm.

SCP-943-VN-2 là những chiếc rễ của SCP-943-VN, SCP-943-VN-2 có tốc độ tăng trưởng cao về chiều dài1 và ít tăng trưởng về chiều rộng. SCP-943-VN-2 không có lông hút, khi có bất kì chất lỏng nào tiếp xúc với SCP-943-VN-2 sẽ tạo ra hiệu ứng mưa axit2 ở xung quanh khu vực bán kính 20m. Mưa axit khi tiếp xúc với SCP-943-VN-1 sẽ tạo ra hiệu ứng chết não lên những sinh vật sống ở phạm vi 8m xung quanh SCP-943-VN.

SCP-943-VN-2 mọc toả ra từ gốc của SCP-943-VN, khi phần cuối của 2 SCP-943-VN-23 tiếp xúc với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng nối rễ, các lớp biểu bì của 2 SCP-943-VN-2 sẽ tự tróc ra và kết dính 2 đầu rễ với nhau, cùng lúc đó sẽ có 1 sự kiện chết não tập thể quy mô cực lớn diễn ra, chỉ có hiệu lực ở khu vực 3km xung quanh SCP-943-VN.


Phụ lục 943-VN: Phát hiện

SCP-943-VN được phát hiện lần đầu khi Ts.Geyer tặng cho Ts.Lê 1 hạt giống màu xanh dương có bán kính khoảng 2cm.
Ngay sau đó, Ts.Lê đã gieo trồng hạt giống ở ngoài vườn nhà của mình và tưới nước cho nó.
Vài giờ sau, mọi người đã tìm thấy xác của Ts.Lê ở trong vườn của ông. Cái xác đang bị phân huỷ bởi 1 loại axit mạnh.
Tổ chức đã xác định dị tính của hạt giống và mang về Site-██ để nghiên cứu.
Ts.Geyer đã bị giáng chức và bị giam trong 1 phòng giam ở đảo ████.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License