scp 862
rating: 0+x
scprat.jpg

Cá thể SCP-862-1

Mã Vật Thể #: SCP-862

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Một hầm chứa kích cỡ 6m x 6m được xây dựng xung quanh SCP-862 nhằm ngăn chặn việc nhìn thấy cũng như tẩu thoát của SCP-862-1. Việc theo dõi bên trong sẽ được thực hiện qua các camera đặt trong hầm, ngoài tầm ảnh hưởng của SCP-862.

Hầm chứa phải liên tục được kiểm tra hằng ngày nhằm tránh những trường hợp vi phạm quản thúc của SCP-862-1. Trong trường hợp hầm có dấu hiệu hư hại, hỗn hợp xi măng và bê tông ngay lập tức được đổ vào gia cố các vết nứt. Bất cứ trường hợp đào thoát nào của SCP-862-1 đều được theo dõi và tiêu hủy bởi Lực Lượng Đặc Nhiệm Cơ Động Beta-23 ("Kẻ Bẫy Chuột").

Tất cả nỗ lực nhằm tiếp cận SCP-862 đều phải được ngăn chặn.

Mô Tả: SCP-862 là khu vực có diện tích mười mét vuông nằm ở thành phố █████, ██████. Bất cứ vật thể nào tiến vào khu vực của SCP-862 đều bị chia thành các phần có kích cỡ 25 xăng ti mét vuông. Đặc tính này được thể hiện trên mọi chất liệu.

Sau một thời gian nhất định tùy thuộc vào tính chất của vật liêu, những phần bị ảnh hưởng sẽ được tạo hình thành các cá thể Rattus norvegicus, một loài chuột cống phổ biến. Những phần bị ảnh hưởng, hay còn gọi là SCP-862-1, sẽ bất động cho đến khi quá trình tạo hình hoàn tất.

Các SCP-862-1 không cần cung cấp nước hay thức ăn, bên cạnh đó chúng tiếp tục duy trì các đặc tính của vật liệu cấu thành, tỉ lệ phân hủy đối với các vật liệu hữu cơ cũng không hề thay đổi. Vì lí do đó mà một số trường hợp SCP-862-1 rất khó để có thể tiêu diệt, trong khi những cá thể làm từ chất lỏng hay khí ga có thể bị loại bỏ bởi những tác động rất nhẹ.

Các đối tượng SCP-862-1 có nguồn gốc từ các chất liệu rắn có thể cảm nhận đau đớn, tuy nhiên sức chịu đựng và khả năng sống sót qua các chấn thương, phẫu thuật vượt xa chuột bình thường. Có khoảng hơn █████ cá thể SCP-862-1 hiện ở trong hầm quản thúc, bao gồm:

 • ████ cá thể tạo thành từ bê tông
 • ███ cá thể tạo thành từ xi măng
 • ███ cá thể tạo thành từ nhựa đường
 • ███ cá thể tạo thành từ kính
 • ███ cá thể tạo thành từ gỗ
 • ███ cá thể tạo thành từ nhựa
 • ████ cá thể tạo thành từ kim loại
 • ████ cá thể tạo thành từ nước
 • ███ cá thể tạo thành từ những phần của đội tiếp quản
 • ██ cá thể tạo thành từ đồng phục của đội tiếp quản
 • ██ cá thể tạo thành từ vũ khí của đội tiếp quản
 • █ cá thể tạo thành từ đạn dược của đội tiếp quản

Các trường hợp SCP-862-1 khí liên tục được tạo ra, nhưng chúng sụp đổ khi tiếp xúc với những áp lực rất nhỏ và gần như bị tiêu hủy ngay lập tức.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License