SCP-856-VN

Vật thể #: SCP-856-VN

Phân loại: Euclid

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-856-VN phải bị nhốt trong 1 cái lồng trong 1 căn phòng 5x5x5m được bao quanh bằng [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] và căn phòng phải được kiểm soát nhiệt độ. Nhiệt độ trong phòng phải luôn ở 10°C .Trong phòng phải có camera giám sát. Trước căn phòng phải có ít nhất hai(2) nhân viên cấp [DỮ LIỆU ĐÃ XOÁ] canh giữ. Nếu SCP-856-VN thoát ra khỏi lồng, phải tiến hành Phương pháp vô hiệu hóa SCP-856-VN. Mọi thí nghiệm lên SCP-856-VN chỉ được diễn ra khi có sự đồng ý của Ts.Mai Van Chung


Miêu tả: SCP-856-VN là một thỏi sắt bị nhiễm SCP-3023 nhưng không được liệt vào danh sách SCP-3023-A-VN vì xuất hiện tại Việt Nam và có khả năng chống bom, đạn.
Qua thí nghiệm 856-VN-01, SCP-856-VN sẽ không thể hoạt động khi nhiệt độ tăng đột ngột khoảng 80°C. Quá thí nghiệm 856-VN-03 và thí nghiệm 856-VN-04, thời gian SCP-856-VN không thể hoạt động khi tăng nhiệt độ là xấp xỉ 7 phút.
SCP-856-VN được xác định có thể là một (1) robot của [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] vì SCP-856 có nét tương đồng với Robot-57JC
Phụ lục SCP-856 01: Báo cáo về sự xuất hiện của SCP-856-VN

Ngày 30/9/████ tại ███

Kính gửi █████

Chúng tôi nhận được một báo cáo về việc 1 vật thể lạ được phát hiện ở Huế, Việt Nam. Cơ sở quyết định gửi 10 nhân viên cấp A đi bắt nó. Nhiệm vụ đã thành công nhưng 9 nhân viên đã chết. Tôi sẽ gửi hình ảnh của nó qua. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]
[Hình ảnh SCP-856-VN]

Ghi chú: Lá thư được xác định là của Ts.████.

Phụ lục SCP-856-VN 02: Tổ chức quyết định giấu thông tin của các thí nghiệm trên SCP-856-VN

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License