Scp-564-VN
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-564-VN

Phân loại: Safe Euclid

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể của SCP-564-VN cần phải đưa vào 1 phòng chứa với kích thước 110x100x10 m và chia thành 10 phòng, 2 dãy phòng (Mỗi dãy 10 phòng) và ở giữa 2 dãy là 1 hành lang. Mỗi cá thể của SCP-564-VN ở trong 1 phòng. Trong mỗi phòng phải có : 1 chiếc giường, 1 cái tủ đồ và 1 cái bàn học. Các cá thể của SCP-564-VN cần phải được ăn 3 bữa/ngày và phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng (Nhiều hơn trung bình cho 1 người khoảng 20%).
Thủ tục thêm vào:1Các cá thể không được mang đi làm nhiệm vụ nếu không có sự cho phép của Hội đồng O5. Khi làm nhiệm vụ phải có 1 thành viên của đội đặc nhiệm M564V ("Con mắt trong khe hở") đi theo giám sát

Miêu tả: SCP-564-VN là một (1) tập hợp gồm 10 cá thể bảo gồm

Các cá thể thường được giao nhiệm vụ để nâng cao khả năng chiến đấu nhằm giúp đỡ tổ chức khố chế một(1) số SCP. Để phòng tránh các cá thể dùng khả năng chiến đấu để trốn thoát, các cá thể chỉ làm 1 nhiệm vụ/1 tháng.Các nhiệm vụ bao gồm: Tấn công phần tử khủng bố, tấn công triệt phá các đường dây tội phạm nguy hiểm, đánh nhau với một số SCP.

Phụ lục SCP-564-VN:

Phụ Lục SCP-564-VN 02: Nhiệm vụ
Phụ Lục SCP-564-VN 03: Lá thư từ Ts.Mai Van Chung

Kính thưa các thành viên hội đồng O5

Tôi tên là Mai Van Chung, đang là một (1) tiến sĩ. Vốn tôi là một (1) thành viên của nhóm SCP-564-VN nên tôi rất hiểu rõ về họ. Trước khi bị bắt, trừ SCP-564-C-VN và SCP-564-G-VN, các cá thể còn lại rất thích đánh nhau, khoảng 2-3 tháng là họ lại kiếm người đi đánh nhau. Tôi sợ là khoảng 1 tháng nữa là họ lại kiếm người đánh nhau, có thể họ sẽ tấn công tổ chức và tẩu thoát. Vì vậy, tôi viết lá thư này để đề nghị rằng: cho các cá thể SCP-564-VN một (1) nhiệm vụ mỗi tháng. Trong mỗi nhiệm vụ đều có một đặc vụ đi theo quan sát. Đối với bọn họ, cả ngàn chiếc xe tăng chỉ như muỗi, họ có thể đập ngần ấy xe tăng trong một (1) giờ. Vì vậy, giữa các nhiệm vụ cần 1 nhiệm vụ khó (tôi nghĩ rằng đối đầu với SCP-3023 hay SCP-354 cũng khá khó với họ). Để bảo vệ các cá thể SCP-564-VN, tổ chức có thể cho họ mặc giáp (nhưng giáp nặng sẽ gây cản trở cho họ).

Mong hội đồng đồng ý ý kiến này
Tiến sĩ Mai Van Chung

Ghi chú: Lá thư này được gửi cho hội đồng O5 sau khi các cá thể SCP-564-VN được đưa về tổ chức khoảng 1 tháng. Hội đồng O5 quyết định phê chuẩn ý kiến của này

Phụ lục SCP-564-VN 05: Quyết định cho SCP-564-VN (cũ) lên làm tiến sĩ

Ngày 16/7/2019
Từ: Hội đồng O5

Dựa trên việc SCP-564-VN làm việc cho tổ chức gần 5 năm, chúng tôi quyết định cho SCP-564-VN trở lại làm tiến sĩ trong vòng một (1) tháng. Nếu SCP-564-Vn hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ trong một (1) tháng, SCP-564-VN sẽ chính thức trở thành tiến sĩ. Nếu SCP-564-VN không hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ, SCP-564-VN sẽ được đưa vào một (1) khóa huấn luyện tiến sĩ đặc biệt dành cho SCP-564-VN. Nếu SCp-564-VN không hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ và không làm tốt một (1) nhiệm vụ nào, Hội đồng sẽ cân nhắc giữa việc cho SCP-564-Vn học hai (2) khóa huấn luyện tiến sĩ đặc biệt dành cho SCP-564-VN và bác bỏ quyết định cho SCp-564-VN làm tiến sĩ.

Kết quả: SCP-564-VN đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ sau nửa tháng. SCP-564-VN chính thức trở thành tiến sĩ (Ts. Mai Van Chung)

Phụ lục SCP-564-VN 06: Phiếu trả lời của Ts.Mai Van Chung

Phụ lục SCP-564-VN 07: Phiếu trả lời của các cá thể SCP-564-VN

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License