SCP-107-VN

Vật thể #: SCP-107-VN

Phân loại: Keter

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt:

Miêu tả: SCP-107-VN là một thực thể có hình dạng của một chiếc xe đồ chơi. Nó nặng 300 gam, dài mười lăm (15) cm, rộng bảy (7) cm và cao bảy (7) cm. Các bánh xe ở hai phía được nối bởi hai sợi dây xính dài ba mươi (30) cm. Ở phía trên có một nòng pháo dài hai (5) cm được đặt trên đường thẳng tạo với phương nằm ngang một góc khoảng 26°45'.

SCP-107-VN được xác định là có khả năng dịch chuyển khi nó thường biến mất khỏi khu vực quản thúc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License