SCP-105-VN

Vật thể #: SCP-105-VN

Phân Loại: Keter

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-105-VN phải được quản thúc trong một căn phòng 7x3x3 m nhằm làm giảm tốc độ của SCP-105-VN. Phải dùng tin lazer để xác định xem SCP-105-VN có trốn thoát không

Nếu SCP-105-VN đột ngột biến mất, phải nhanh chóng xác định vị trí của SCP-105-VN. Vì vị trí SCP-105-VN trốn luôn ở Việt Nam nên phải nhanh
chóng liên lạc với quân đội Việt Nam để nhanh chóng tìm ra SCP-105-VN. Khi phát hiện SCP-105-VN, Tiểu đội VIE-105 với súng đại bác sẽ được cử đi vô hiệu hoá SCP-105-VN

Miêu tả: SCP-105-VN là một thực thể có dạng xe tăng, có chiều dài khoảng năm (5) mét, chiều rộng tầm hai (2) mét, chiều cao tầm hai (2) mét. Trên xe tăng có một nòng pháo dài tầm mười lăm (15) cm, bán kính khoảng hai (2) cm. Chất liệu không xác định

SCP-105-VN được xác định là có tốc độ lên đến 200km/h. Vì vậy, việc nó trốn thoát khỏi Tổ Chức là một chuyện nguy hiểm.

SCP-105-VN thường không tấn công con người. Nó chỉ chạy loạn nhưng thường gây ra tai nạn do tốc độ quá nhanh. Số vụ tai nạn nó gây ra được xác định là khoảng hơn 1000 vụ với hơn 5000 người chết.

SCP-105-VN dường như có khả năng dịch chuyển tức thời khi nó đột ngột biến mất từ cơ sở và được phát hiện là ở một nơi nào đó tại Việt Nam.

Phụ lục SCP-105-VN: SCP-105-VN lần đầu tiên xuất hiện tại Huế, Việt Nam. SCP-105-VN chạy với tốc độ cực nhanh gây ra hàng loạt vụ tai nạn xe. Sau 3 giờ tấn công SCP-105-VN, SCP-105 đã bị khống chế và đem về tổ chức.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License