Scp-042-VN - Phòng thí nghiệm vô tận

Vật thể: Scp-042
Phân loại: Thaumiel
Quy Trình Quản Thúc: Khu vực site 21-VN được che đậy thành một nhà máy sản xuất giày, bên trong được bố trí nhiều tháp canh với lính canh được trang bị vũ trang đầy đủ. Có đầy đủ các thiết bị vật chất cần thiết nên không cần bổ sung.
Mô tả: Scp-042-1 là một phòng thí nghiệm có độ dài vô tận, khi đi càng sâu vào bên trong, thì khu vực càng xuống cấp, hiện tại tổ chức đã đi được 500km
Scp-042-2 là các phòng thí nghiệm được đánh số từ 1 đến vô tận, căn phòng mới nhất là phóng số 5000, mỗi phòng có thể tích 30x30x30 mét khối tuy nhiên có vài căn phòng đặc biệt với diện tích và cách bố trí khác nhau
Scp-043-3 là các thực thể hình người có chiều cao trung bình tự nhận mình là nhân viên của Nonson , một tổ chức ở VN , các thực thể được đánh dấu là Scp-043-3-1 ,họ hoạt động bên trong tổ chức và sẽ không ra khỏi khu vực của mình nếu không có lệnh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License