SCP-020-VN
rating: 0+x

Mã vật thể:SCP-020-VN
Phân loại:Keter[SCP-020-VN-A]KeterNeutralized[SCP-020-VN-B]
Quy trình quản thúc đặc biệt:
SCP-020-VN-A cần được quản thúc bắt buộc ở████████ ,ngoài các trường hợp bắt buộc,không được mở cửa buống chứa SCP-020-VN.Tất cả các vũ khí phóng xạ không được sử dụng lên SCP-020-VN dưới mọi hình thức.Trong trường hợp xấu nhất ,các tên lửa đạn đạo lắp dưới cơ sở quản thúc sẽ khai hỏa,phá hủy cơ sở này.Tất cả nguồn điện xung quanh SCP-020-VN với bán kính 5km phải được tắt ngay lập tức.SCP-020-VN-A phải được đặc trong tình trạng nguy hiểm,tất cả nhân sự không có ủy quyền,tiếp xúc với SCP-020-VN-B sẽ bị giam giữ và tẩy trí nhớ loại A.Hằng ngày phải có một đội chuyên cung cấp phóng xạ cho SCP-020-VN-A[một lượng vừa đủ].SCP-020-VN-B không cần một quy trình quản thúc tiêu chuần nào.Các chi và nội tạng của SCP-020-VN-B
Mô tả:
SCP-020-VN được phát hiện năm████,tại██████,Tỉnh████,Việt Nam.
SCP-020-VN là một sinh vật,thực thể dạng sinh vật thân đốt với chiều cao 200 feet,nặng████ tấn.Bao bọc xung qaunh các cá thể SCP-020-VN là một lớp giống như vẩy,có khả năng hấp thụ phóng xạ làm năng lượng.SCP-020-VN thường ngủ đông trong một cái kén khổng lồ[hoặc khi bị thương nặng,SCP-020-VN sẽ chui vào kén để phục hồi],khi SCP-020-VN thức dậy,nó sẽ hủy diệt bất cứ sinh vật nào nó nhìn thấy để tìm kiếm nguồn phóng xạ cho mình.SCP-020-VN-A đã thực hiện cuộc vi phạm quản thúc với quy mô lớn,gồm:
images.jpg

SCP-020-VN-A trong tình trạng ngủ đông.

Lý lịch:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License