scp-009-th
scp009th.jpg

Hình dạng của SCP-009-TH

Mã vật thể: SCP-009-TH

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:


Phiên bản sửa đổi của Quy trình Quản Thúc Đặc biệt (được áp dụng vào ██/██/2018) của Quy trình Quản thúc Đặc biệt được áp dụng vào ██/██/2017

SCP-009-TH sẽ được cất giữ ở trung tâm của một buồng quản thúc có kích thước 12x12x3 m. Trong mọi trường hợp, nhân viên không được phép vào buồng quản thúc. Tất cả các thiết bị phải được chuyển ra khỏi phòng. SCP-009-TH sẽ được chứa trong một căn phòng kính 6x6 mét nằm ở trung tâm của buồng quản thúc. Mọi nỗ lực để giao tiếp với SCP-009-TH sẽ được thực hiện từ xa. Thử nghiệm sẽ được tiến hành bởi nhân viên Cấp-D.

Mô tả: SCP-009-TH là một mô hình giải phẫu toàn thân nam giới, mặt trước hiển thị mô hình các cơ quan nội tạng, tương tự như các mô hình giải phẫu khác. Thông thường, SCP-009-TH không có đặc tính dị thường nào.

Khi một người (được gọi là “chủ thể”) đứng cách SCP-009-TH 5m, đối tượng sẽ ngay lập tức bị đau cho đến khi ngã xuống. Sau 5 phút, SCP-009-TH sẽ bắt đầu vận động và nói. Đối tượng chịu ảnh hưởng của SCP-009-TH sẽ bị thay thế các cơ quan nội tạng của họ bằng các cơ quan trong mô hình, dẫn đến cái chết ngay lập tức. Các cơ quan của đối tượng sau đó sẽ được trả lại và sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường.

SCP-009-TH sau đó sẽ bắt chước vóc dáng và màu da của đối tượng bị ảnh hưởng. Đối tượng vẫn giữ được làn da và cơ bắp của mình. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, SCP-009-TH sẽ vẫn ở dạng “bắt chước” này trong tối đa 4 giờ trước khi trở lại hình dạng trước đó. Trong khi SCP-009-TH đang hoạt động, những người khác có thể ở gần SCP-009-TH và không bị ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, nếu SCP-009-TH trở lại hình dạng cũ sau 4 giờ, tất cả đối tượng trong phạm vi (không chỉ một người) sẽ bị ảnh hưởng.

Discovery: SCP-009-TH was found in ██████████ University after the discovery of 4 corpses in a room. A witness told the police officer that there was a “horrible thing” in the room that had killed his 4 friends. Agent █████, who lived in the area, was sent to investigate and discovered SCP-009-TH, where he reported that “It looks like a human walking, dragging an organ that fell out of its abdomen… it seems confused.” After that, MTF-Beta-7(“Haz Matters”) came to contain SCP-009-TH, and removed the corpses from the site. An autopsy found all their internal organs were artificial, confirming anomalous properties.

Phụ lục-1: Testing has found that SCP-009-TH is able to communicate with the personnel as if it were human. It is sentient, and intelligent, with an IQ of 124, and can answer complex mathematics and physics questions, including ones that need knowledge of the modern world.

Phụ lục-2: SCP-009-Th was instructed to ingest food. SCP-009-TH has been found to be able to consume and digest food normally. After the █th experiment, SCP-009-TH [DATA EXPUNGED] on the floor, Causing the next test to be canceled. It is presumed that while SCP-009-TH can consume and digest food, they have no need to.

Phụ lục-3: After incident [REDACTED] on ██/██/2017, SCP-001-TH caused SCP-009-TH to change appearance. Attempts to prevent such events are ongoing. Personnel are advised to report any suspicious activity.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License