Quý Ngài Đen

Mã Vật Thể : SCP-001-D.A

Phân Loại : Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt : SCP-001-D.A được đặt trong một căn phòng tiêu chuẩn cho người được áp dụng phương pháp 'The White Room' . SCP-001-D.A không cần ăn uống để sống nên ngoại trừ có một lý do hợp lý được chấp thuận bởi một O5 , không bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được phép tiếp cận với SCP-001-D.A.

Miêu Tả : SCP-001-D.A là một người đàn ông Châu Á được ước tính là 27 tuổi không rõ quê quán và người thân . SCP-001-D.A được ước tính cao 1m76 và nặng 67 kg với tóc đen và tay bị giam chặt vào một khối kim loại trắng không thể tìm ra nguồn gốc . Mắt của SCP-001-D.A bị bịt kín bởi một

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License