Scp
  1. Mã vật thể : SCP-011-VN

Phân loại : Eculid
Quy trình quản thúc : SCP-011-VN không thể bị quản thúc hoàn toàn do tính chất của nó . Trong những trường hợp mà SCP-011-VN-A xuất hiện thì cần phải được báo cáo ngay lập tức và cử một đội đặc nhiệm đến địa điểm nó nói đến để ngăn chặn thảm họa sẽ xảy ra .
Miêu tả : SCP-011-VN là một sinh vật có hình dạng của một bé gái khoảng tầm 6-8 tuổi người Châu Á . Có vẻ như SCP-011-VN bị mắc chứng bạch tạng toàn phần , nhưng nó không có bất kì phản ứng tiêu cực nào với ánh sáng . Cầu mắt của SCP-011-VN có mầu đỏ đậm . SCP-011-VN-A là một bức thư viết tay không rõ nơi gửi , vật thể này luôn xuất hiện tại mặt bàn trong phòng làm việc của ts.Vũ Đạt . Nội dung của bức thư bao gồm :
1.Miêu tả về thảm họa
2.Nơi xảy ra thang họa
3.Thời gian diễn ra thảm họa
Những thảm họa mà vật thể này đề cập đến thường là những sự kiện cấp S Kclass . Vậy nên việc ngăn chặn chúng là rất cần thiết . Sau đó 1 đội đặc nhiệm sẽ đến địa điểm được nhắc đến để ngăn chặn thảm họa , ở đó SCP-011-VN sẽ chờ sẵn đội đặc nhiệm để đưa ra cách ngăn chặn thảm họa . Nếu không thực hiện kịp thời thì thảm họa sẽ diễn ra cho đến khi thực hiện được nó thì thôi .
Hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy là SCP-011-VN chịu trách nhiệm cho những sự kiện cấp S đã xảy ra .
Sau đây là những sự kiện cấp S đã được SCP-011-VN báo trước :
1. Ngày 13-8-19##
Sự kiện cấp S : Nổi loạn ở {Dữ liệu bị xoá}
Thời gian xảy ra : 11-8-19##
Địa điểm : {Dữ liệu bị xoá}, Pháp
Cách thức ngăn chặn :

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License