CODE NAME: NOOB
rating: 0+x

Mã Vật Thể: NHMP

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: NHMP-01 được quản thúc ở trong một căn phòng với đầy dủ nội thất (trừ tivi và cái thiết bị có khả năng truy cập vào internet). Phải có camera an ninh bên trong phòng. Hằng ngày, NHMP-01 sẽ được cung cấp đủ khẩu phần dinh dưỡng cho một người bình thường mỗi ngày. Nhân sự có quyền vào phòng và làm việc với NHMP-01.

Nếu như NHMP-01 bắt đầu quá trình biến đổi thành NHMP-02, lập tức xả thuốc mê vào phòng và không cần sơ tán bất cứ nhân sự nào. Sau quá trình xả thuốc mê, NHMP-01 sẽ được cho uống thuốc lú loại A để nó không thực hiện lại quá trình biến đổi

Mô tả: NHMP-01 là một thực thể có dạng người có hình dạng giống với [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. NHMP-01 được xác định là vô hại. Quá trình NHMP-01 biến thành NHMP-02 được diễn ra ở các thời điểm không xác định. Trừ trường hợp ở Sự cố NHMP-01 ,Quá trình này diễn ra trong khoảng 1 tháng. Do đó, tổ chức có thể phát hiện kịp thời quá trình biến đổi và ngăn chặn nó

NHMP-02 là một thực thể có hình dạng giống với NHMP-02. Khác với NHMP-01, NHMP-02 thường có xu hướng giết chóc. Nó giết tất cả mọi thứ trước mặt. Đặc biệt, NHMP-02 được xác định là có khả năng chiến đấu, độ linh hoạt vượt trội và nó thông thạo trong việc sử dụng vũ khí. NHMP-02 được xác định là có khả năng chỉnh sửa cách người khác nhìn màu, qua đó làm một số đặc vụ bị rối loạn khi bắt NHMP-02.

NHMP-03 là một thực thể có hình dạng giống với NHMP-01. Hiện tổ chức chưa xác định được các khả năng đặc biệt của nó vì toàn bộ nhân viên chứng kiến đều bị giết. Từ Sự cố NHMP-01, NHMP-03 được xác định là có mối quan hệ thù địch với NHMP-01.

NHMP-04 là một thục thể không xác định được hình dạng. Bao quanh nó là một loại khí không xác định. Lần duy nhất tổ chức thấy bó là quá camera trong cuộc gặp gỡ giữa NHMP-04 và NHMP-01 (xem phụ lục NHMP-D). NHMP-04 được xác định là có khả năng kiểm soát vật thể và dịch chuyển tức thời. Tổ chức hiện chưa có được vị trí chính xác của NHMP-04

Phụ lục:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License