Code NHMP: NHMP

Marhabaan

Kon'nichiwa

Përshëndetje

Witaj

Olá

Kamusta

Ciao

Suostei

Zdravo

Sabaidi

Salut

Ahoj

Mwaramutse

Ngày 02 Mar 2021 15:56

Xin chào người ẩn danh. Chào mừng đến với profile của NHMP|

Tên thật: Nguyen Hua Minh Phat
Quyền hạn: I
Mật danh: NHMP1, ST20092, Noob3, MTD094, VIE747-055, T67A6, BotNoob7, JKI8, Bé Noob9, 1810
Nghề nghiệp: Dịch giả/tác giả

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License