Trang Điều Hành của Ts. Potato

BASALTLOGO.png

TS. POTATO


Trang ĐIỀU HÀNH

CỦA TS. POTATOĐIỀU HƯỚNG

CHECKLISTĐIỀU HƯỚNG

ĐIỀU DẪNBẢN THẢO #1

XÓA BẢN VIẾT

Tiêu Đề: Post Staff - Xóa Bài

Thực hiện xóa bài do [LÝ DO]

[[TOOL TIMER]]

**Nếu bạn không phải tác giả và muốn viết lại bài viết này, bạn có thể phản hồi bài đăng này nhằm xin viết lại. Vui lòng lấy cấp phép từ tác giả bài gốc (hoặc Quản Trị Viên nếu bài đăng được đăng hơn 6 tháng) và đảm bảo rằng bạn đã sao chép mã nguồn vào trang nháp. Vui lòng __không__ phản hồi bài đăng này vì bất kể lý do gì trừ khi bạn là nhân viên.**


BẢN THẢO #2

XÓA BẢN DỊCH

Tiêu Đề: Post Staff - Xóa Bài

Thực hiện xóa bài do [LÝ DO]

[[TOOL TIMER]]

**Nếu bạn không phải dịch giả bài này và muốn dịch lại bài viết này, bạn có thể phản hồi bài đăng này nhằm xin dịch lại. Vui lòng lấy cấp phép từ dịch giả bài gốc (hoặc Quản Trị Viên nếu bài đăng được đăng hơn 6 tháng) và đảm bảo rằng bạn đã sao chép mã nguồn vào trang nháp. Vui lòng __không__ phản hồi bài đăng này vì bất kể lý do gì trừ khi bạn là nhân viên.**


BẢN THẢO #3

MẪU PM

Tiêu đề: QUAN TRỌNG - [TÊN]

Kính gửi [[*user [ĐỐI TƯỢNG]]],

Mình rất tiếc khi phải thông báo rằng bạn đã bị **[PHẠT] khỏi SCP Wiki VN** do //[LÝ DO]//.

Việc thực hiện quyết định trên là nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn bài viết và công bằng cho toàn bộ tác phẩm của Wiki.

Nếu bạn tin rằng việc ban hành quyết lệnh này là sai và muốn mình xóa [PHẠT], bạn hãy trả lời lại mình trong vòng **14 ngày tính từ lúc tin nhắn được gửi đi** nêu rõ __lý do thực hiện các [LÝ DO] trên__.

Xin cảm ơn.
-[[*user StupifPotato]], Nhân sự SCP Wiki VN
^^Được gửi vào [NGÀY GIỜ]^^


BẢN THẢO #4

MẪU TỔNG KIỂM DUYỆT

Tiêu đề:

Mã nguồn của mỗi văn bản đã được lưu trong các hộp thoại đóng dưới đây.
----
**[TÊN BÀI**] - [[*user [NGƯỜI TẠO]]] - [LÝ DO]
[[collapsible]]
[[code]]
[MÃ NGUỒN]
[[/code]]
[[/collapsible]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License