phải viết

Vật thể: Scp-012-vn

Phân loại:: Eculid

Qui trình quản thúc đặc biệt: Trạm 012-A, 012-B, 012-C được xây dựng dưới chân ngọn núi ở trên đảo Hòn Mạn, Thái Bình nhằm phục vụ việc quan sát, thí nghiệm và quản thúc Scp-012. Biển hiệu sẽ được gắn xung quanh đảo để cảnh báo mọi tàu thuyền, người du lịch,… không được xâm phạm vào khu vực quản thúc. Mọi cố gắng thâm nhập vào khu vực quản thúc đều cho là bất hợp pháp, và sẽ có biện pháp xử lí nghiêm khắc. Mỗi trạm quản thúc sẽ có một đội an ninh liên tục kiểm tra cá thể 24/24, nếu có hiện tượng bất thường gì xảy ra lập tức triển khai biện pháp DLAB-012, để giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra cho khu vực quản thúc.

Mô tả: Scp-012 là một cái hang có độ tuổi trên 10000 năm, không ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong vật thể.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License