NHMP CODE

*

Code Kết quả
**Đậm** Đậm
//Nghiêng// Nghiêng
__Gạch dưới__ Gạch dưới
--Gạch ngang-- Gạch ngang
[[[SCP-3000|Link các bài trên wiki]]] Link các bài trên wiki
[http://www.scp-wiki.net Link ngoài wiki] Link ngoài wiki
Chữ^^Ở trên^^ ChữỞ trên
Chữ,,Ở dưới,, ChữỞ dưới
Chữ [[footnote]] Ghi chú [[/footnote]] Chữ1
##red|Màu đỏ## hoặc ##blue|Màu xanh## (nhớ ghi tiếng anh) Màu đỏ hoặc Màu xanh
##800000|Sử dụng mã màu nếu phương pháp trên không được## Sử dụng mã màu nếu cách trên không được
{{Kiểu máy đánh chữ}} Kiểu máy đánh chữ
[[size 1.5em]] Đổi cỡ chữ (nhớ dùng chấm chứ không phải phấy) [[/size]] Đổi cỡ chữ (nhớ dùng chấm chứ không phải phấy)
[[user Nguyen Hua Minh Phat]] Nguyen Hua Minh Phat
[[*user Nguyen Hua Minh Phat]] Nguyen Hua Minh PhatNguyen Hua Minh Phat
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License