SCP-004-VN

Vật Thể : SCP-004-VN

Phân Loại : Thaumiel / Keter

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt : SCP-004-VN đã 7 lần được đặt trong 3 căn phòng khác nhau có điện tích là 12m2 tại những địa điểm khác nhau ở [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Cả 3 căn phòng đều được xây bằng Titanium, có một cửa bằng sắt với khóa điện tử nhằm ngăn chặn việc trốn thoát. Các nhân viên cấp D được giao nhiệm vụ canh giữ và không cho phép bất kì cá nhân nào vào trong. Tuy nhiên cả 7 lần SCP-004-VN đều đã trốn thoát khỏi đó.

Tổ chức cho rằng việc bắt giữ SCP-004-VN là điều không thể và không có dấu hiệu cho rằng SCP-004-VN thật sự nguy hiểm đối với con người trừ khi [THÔNG TIN BỊ GIẤU]nên hiện tại vẫn chưa có quy trình quản thúc nào thực sự phù hợp. Cho đến nay thì SCP-004-VN đang ở tại █████-██ và vẫn đang được theo dõi bởi Lực Lượng Đặc Nhiệm Alpha-4 và Alpha-9.

Miêu Tả : SCP-004-VN có hình dáng giống với một bé gái khoảng 15 tuổi, cao 1m55 và nặng 45kg, có mái tóc đen và đôi mắt màu xám đậm. Theo kết quả xét nghiệm ngày 03/12/20██ cho thấy cơ thể của SCP-004-VN hoàn toàn giống với những đứa trẻ bình thường khác và vẫn tiếp tục phát triển.

SCP-004-VN được phát hiện lần đầu tiên vào ngày ██/██/████, cùng ngày với lần vượt ngục của SCP-047-VN. Trong khi SCP-004-VN đang [THÔNG TIN BỊ GIẤU] tại [THÔNG TIN BỊ GIẤU] thì bất ngờ bị SCP-047-VN tấn công, điều đặc biệt là SCP-004-VN không chỉ hoàn toàn có thể đỡ được hết các đòn tấn công mà còn khiến SCP-047-VN trở nên yếu đi làm cho việc bắt giữ trở nên dễ dàng. Ngay sau đó SCP-004-VN được đưa về Khu-12 để tiến hành nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy SCP-004-VN có một loại gen đặc biệt được cho là [THÔNG TIN BỊ GIẤU] khiến cho lớp biểu bì của da trở nên cứng1 và có thể chịu được các đòn tấn công từ các loại vũ khí thông thường cũng như từ các SCP khác. Ngoài ra SCP-004-VN còn có khả năng tạo ra sóng âm khiến một số SCP [DỮ LIỆU BỊ XÓA] và sẽ ngưng mọi hoạt động tấn công. Xem Phụ Lục aa.

Phụ Lục a : __ Các thí nghiệm dựa trên khả năng của SCP-004-VN
Thí Nghiệm 1: Sử dụng các loại vũ khí thông thường như súng ống và đạn pháo bắn từ khoảng cách 10m
Kết quả__ : Thất bại. Hoàn toàn không có tác dụng.

Thí nghiệm 1a: Sử dụng tên lửa đạo đạn bắn từ khoảng cách 1km
Kết quả : Thất bại. Không có tác dụng.

Thí nghiệm 2: SCP-173-VN được yêu cầu tiếp cận và tấn công SCP-004-VN
Kết quả : SCP-173-VN đã tiếp cận nhưng từ chối tấn công SCP-001.

Thí nghiệm 3: SCP-114-VN được yêu cầu tiếp cận và tấn công SCP-004-VN
Kết quả : Đòn tấn công không có tác dụng với SCP-001.

Thí nghiệm 4: SCP-232-VN được yêu cầu điều khiển và tấn công SCP-004-VN
Kết quả : SCP-232-VN từ chối nhiệm vụ, khi được hỏi tại sao thì SCP-232-VN chỉ nói rằng : Tôi không muốn làm thế.

Thí nghiệm 5: Yêu cầu SCP-004-VN dùng khả năng của mình để tấn công các SCP khác.

Phụ Lục a2 :

Phụ Lục aa :

  • Khi được yêu cầu hợp tác với tổ chức chống lại các SCP khác : SCP-004-VN từ chối.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License