Mọi người giúp mik đc ko?

Mọi người ơi mình mới thaam gia nên các bạn chỉ mình những câu lệnh đc ko ví dụ như tạo khung ha zì zì đó nha :P

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License