SCP-011-VN
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-XXX-VN

Phân loại: Keter

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt:Sau thí nghiệm 1115-AA (xem bên dưới), mọi hoạt động của các SCP-XXX-VN phải được ngừng trừ khi có giấy phép của ít nhất một nửa số thành viên O5. Tất cả các đối tượng đã nhìn thấy, tiếp xúc hay có thông tin của SCP-XXX-VN trên trừ nhân viên của Điểm-██ và/hoặc Hội Đồng O5 sẽ phải tiến hành thanh trừng ngay lập tức. Mỗi khi có những sự cố liên quan đến SCP-XXX-VN, những quả bom chứa 2 gam uranium-235 trong các SCP trên sẽ phải được kích hoạt nhằm tránh để lại hiểm hoạ cho Tổ chức cũng như toàn nhân loại. Khi có những hoạt động bất thường từ SCP-XXX-VN, Giao Thức CRH sẽ được thực hiện.(Xem thêm về giao thức CRH ở bên dưới)

Miêu tả:** SCP-XXX-VN là một tệp tin trong ứng dụng [BỊ XOÁ]. Tệp tin này được chứng minh là không làm ảnh hưởng đến thiết bị sử dụng hay việc chạy ứng dụng. Khi tách tệp tin này ra khỏi ứng dụng cũng không làm ảnh hưởng đến ứng dụng hay các phần mềm khác trên thiết bị cài đặt nó. Tuy nhiên, khi sao chép một trình autorun vào SCP-XXX-VN, thiết bị đột nhiên ngừng hoạt động trong khoảng từ ██ đến ███ giờ (Việc kết nối thiết bị với nguồn điện ổn định được cho làm giảm thời gian ngừng hoạt động). Khi hết thời gian, một thông báo xuất hiện, có nội dung gần giống như thông báo của virus máy tính WannaCry. Tuy vậy, không có bằng chứng về địa chỉ ví điện tử được hiển thị là có thật, cũng như loại tiền ảo được hiển thị, █████, vẫn đang trong quá trình tạo ra. Sau ██ đến ███ giờ nữa, màn hình thiết bị sẽ tự động tắt. Khi mở lại,

Phụ lục:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License