Phòng Thí Nghiệm

Something Stupid ¬¬


Công Việc Dang Dở

rating: 0+x

Mã vật thể: SCP-001

Phân loại: Archon

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-001 không nên bị quản thúc.

Mô tả: SCP-001 là một họa sĩ và người vẽ tranh minh hoạ tên Andrew ██████.

SCP-001 is subject to an impassible effect, khiến các đánh giá về ông được phổ biến như là sự thật. Các đánh giá liên quan đến SCP-001 được chia sẻ tập thể bởi tất cả những người có đủ hiểu biết về SCP-001.

Các tuyên bố sau đây về SCP-001 là sự thật khách quan:

  • SCP-001 là một họa sĩ tài năng và sáng tạo.
  • SCP-001 là một người cha tuyệt vời.
  • SCP-001 là một người có tình yêu thương.

Phụ lục 001.1: Bức thư sau đây đã được gửi đến SCP-001 từ con trai ông.

Gần một năm trước, con đến trước cha với một bản nháp cho một câu truyện ngắn. Nó là một thứ ngốc nghếch về một chiếc máy tính với những ảo tưởng vĩ đại và không ai coi trọng cậu ấy. Con đưa nó cho cha không chỉ bởi vì cha rất giỏi trong nghệ thuật và viết lách, mà bởi vì con biết rằng cha sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Cha không đối xử với con như một đứa trẻ, và không nói với con rằng chỉ đang lãng phí thời gian của mình. Cha khích lệ con theo đuổi niềm đam mê mà con đang bộc lộ, và cũng giúp đỡ con học hỏi và phát triển nó.

Cho tới giờ. Bài viết đó đã được đăng lên trong một khoảng thời gian dài, và nó đã làm khá tốt. Con đã tiếp tục theo đuổi sự nghiệp viết lách, và con cũng khá giỏi việc này! Nhưng lý do mà nó làm rất tốt, hay con còn thậm chí cảm thấy sự dũng cảm để đăng lên tất cả, là bởi vì cha đã khích lệ và truyền cảm hứng cho con. Không có sự giúp đỡ của cha, con có thể sẽ để cho bài viết của mình tan biến, và sẽ không bao giờ học được never would have learned how much I enjoyed it or how good I could be at it.

The reason I'm telling this story is because I realize it's perfectly encapsulated just the kind of person you are, and how wonderful of a father you've been. I am beyond grateful that you've pushed me to use the gifts and talents I have to strengthen myself, and the least I can do is use those talents to give back to you.

Thank you for all you've given me, dad. I'm glad I can celebrate you and your achievements this Father's Day, and I hope you continue to remain an inspiration to the people you meet and guide.

I love you.

Happy Father's Day.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License