Rắc rối của nobody
rating: 0+x

chatConnect v3.0

Một tiện ích kết nối riêng tư


┌──────────────────────────
»'n06ody đã vào phòng.
└──────────────────────────
<sakaali> Chào, Nobody.
<einBoot> chào nobody
Có chuyện gì vậy
<sakaali> Có chuyện gì vậy? Cuộc gọi về hội nghị hôm nay thật sớm và bất thường
<'n06ody> Tôi sẽ nói ngắn gọn: Tôi đang gặp rắc rối.
<einBoot> oh shit
<sakaali> Vậy bạn đang ở đâu?
<einBoot> Điều đó nghe thật không tốt một chút nào
<'n06ody> Tôi sẽ trì hoãn việc sang một quán cà phê internet ngay bây giờ
Ở giữa Pennsylvania.
<sakaali> Tôi có thể cử người đến đón. Sau đó, tôi sẽ nhận một con thuyền để rời khỏi Volgograd trước.
<einBoot> Đấy không phải lỗi của tôi
<'n06ody> Thôi, tôi không muốn mọi truyện trở nên rắc rối
<einBoot> whats the trouble about, anyway
<'n06ody> Some South American paramilitary guys, boat. A junta force, maybe?
Tôi sẽ ổn thôi. Hầu như vậy.
<sakaali> Hầu như?
<einBoot> Tôi nghĩ tôi biết anh ấy nói gì hãy để nobody tìm bức ảnh.
<'n06ody> Vì vậy tôi đã bắt được bọn giả mạo xung quanh khu vực đáng chú ý
Actually, more like they caught me snooping on them snooping.
<sakaali> That means this definitely was related to the recent anom-incident in Penns?
No coincidences?
<'n06ody> Yup. Not a coincidence, as far as I can tell.
<sakaali> Damn. Possible Asian leaks? I'm sure there weren't any from over here.
<einBoot> do you think they knew what they were looking for
<'n06ody> Yeah, I'm fairly sure they did. They didn't meander a lot.
Like the other groups usually do. :P
<sakaali> What do you think, boat? You seem to know the Pan-American groups more than we do.
<einBoot> Thành thật mà nói, tôi không chắc lắm, nhưng tôi sẽ biết được nhiều hơn khi nobody xác nhận sự nghi ngờ của tôi.
Bạn có vẻ căng thẳng hơn lúc bình thờng nhỉ sakai
<sakaali> Tôi biết, đừng lo lắng nữa. Xin lỗi nhé nếu tôi hỏi quá nhiều câu hỏi chống lại giao ước của bạn.
<'n06ody> Tôi hiểu. Chỉ mong bạn chỉ làm tôi không sao. Cảm ơn
<einBoot> hold up i think i found em
Chết tiệt. Để tải lại bức ảnh này cần vài phút.
<sakaali> Tiếp tục thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng tôi bắt quả tang bạn?
<'n06ody> Cậu ta đã hét vào mặt tôi một số loại ngôn ngữ
Couldn't tell if it was Portugese or Spanish.
basically I clocked him and stole his motorbike
Got the hell out of there and I ended up here.
<einBoot> found a new pic
<sakaali> Do you know what the guy yelled at you?
<'n06ody> Dunno exactly. Lots of the standard, "Who are you, what are you doing here?" type.
<einBoot> got it. did they look like this: los_cotizantes1979.jpg
<'n06ody> Holy shit, that's exactly what they looked like. Great job, as usual, boat.
<sakaali> Who are they?
<einBoot> thanks. they're "Los Cotizantes", an argentine paramilitary org
like an argentine UIU but not government run
<'n06ody> Oh, thank god, at least I know it's not Portugese.
<sakaali> Portugese isn't an official language there, right?
<einBoot> yeah they speak spanish
<'n06ody> fuck
they're outside across the street
i think they saw the bike
<sakaali> Can you run for it?
<einBoot> can you deal with them
<'n06ody> both unlikely but ill try
fuck theyre coming thsi way
do me a fvaor guys
<sakaali> For sure. What is it?
<einBoot> we got you
<'n06ody> im gonna wipe my drive
sabe theise fiels: dsc001.zip, dsc002.zip, dsc003.zip, dsc004.zip, dsc005.zip
<sakaali> Downloading. They're huge files.
<einBoot> downloading as well. what are they?
<'n06ody> drive backups dont lose em
i have a question boot
<einBoot> yeah?
<'n06ody> do the argentinians waterboard during interrogations
<einBoot> yeah
<'n06ody> fuck theyre here im fucked
trying to stay incog rn
<sakaali> TTYL, you got this.
<einBoot> stay alive dude you're a good person
<sakaali> ^
<'n06ody> shit they saw me
wish me luck
┌──────────────────────────
«'n06ody đã rời khỏi phòng
└──────────────────────────
<sakaali> Anh ta thậm chí còn nói được tiếng Tây Ban Nha?
<einBoot> Một ít tiếng Tây Ban Nha thôi.
<sakaali> He's screwed.
<einBoot> i think he's got it under control
Bạn biết đấy
<sakaali> Thật chứ? Tại sao không?
<einBoot> Ý tôi là sau chuyện này.
nobody expects a spanish inquisition
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License