CLAY-VN-2
Vật Thể: ████
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
safe
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Ảnh hưởng:
danger

Quy trình Quản thúc Đặc biệt:

Mô tả: SCP-████ là tên của một loài cây giống hệt Cây lựu (Punica protopunica) về mặt di truyền. SCP-████ cần chất dinh dưỡng để phát triển như cây bình thường. Một cá thể SCP-███ trưởng thành đạt tới chiều cao trung bình từ 3.5 đến 4 mét và sẽ bắt đầu sản xuất SCP-████-1.

SCP-████-1 là loại quả thuộc lớp Chi Lựu sở hữu vô số đặc tính dị thường:

  • Vỏ quả giữa chứa một loại hợp chất màu đen dính liền với màng quả. Phân tích hóa học cho thấy hợp chất bao gồm nước, than đá, kali nitrat, lưu huỳnh và các loại khí khác.

*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License