JellyfishesKeeper=4217
rating: 0+x
Item#: 4217
Level2
Containment Class:
keter
Secondary Class:
none
Disruption Class:
vlam
Risk Class:
danger

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Lực lượng Hải quân Tổ Chức sẽ tuần tra lãnh thổ của SCP-4217 với 3 tàu chiến trở lên dưới vỏ bọc của Hải quân Hoàng gia Anh. Trong một trạng thái thù địch, các lực lượng hải quân phải tấn công SCP-4217 cho đến khi nó trở lại trạng thái thụ động. Những người sống sót từ các tàu dân sự bị SCP-4217 tấn công sẽ được hồi phục và xử lý theo các Giao thức Thông tin Hàng hải.

bismarck.jpg

SCP-4217 (khoảng 1940)

Mô tả: SCP-4217 đề cập đến cả Bismarck (từ đây gọi là SCP-4217-A), một chiến hạm Đức dị thường bị đánh chìm vào ngày 27-5-1941 và sinh vật lớn thuộc loài chân đầu được hợp nhất vào bên trong vỏ tàu (từ đây gọi là SCP-4217-B ). SCP-4217-B sở hữu một đôi mắt bạch tuộc nhô ra từ đáy cấu trúc thượng tầng của SCP-4217-A, và mười hai cơ thủy tĩnh dài 100 đến 200 mét kéo dài ra từ một khe hở ở đuôi tàu. Ngoài sự hiện diện của SCP-4217-B, SCP-4217-A không cho thấy có dấu hiệu thiệt hại nào đã chịu từ chiến đấu hoặc những thập kỷ sau đó bị chìm dưới nước.

SCP-4217-B vận hành các hệ thống của SCP-4217-A. Điều này bao gồm đầy đủ các vũ khí của nó gồm có 8 súng chính, 44 súng phụ và 12 súng phòng không. SCP-4217-B cũng có thể vận hành các chân vịt của SCP-4217-A để đạt tốc độ gần 40 hải lý, nhưng chỉ trong khi nổi lên. Khi chìm trong nước, SCP-4217 đạt được sự vận động thông qua việc đẩy nước từ thể khoang của SCP-4217-B (với tốc độ trung bình khoảng 30 hải lý).

SCP-4217 thường chìm mình ở độ sâu 500-1100 mét, điều hướng lãnh thổ của nó. Tuy nhiên, SCP-4217 sẽ xuất hiện định kỳ1 và bắt đầu bước vào trạng thái thù địch2. Trong giai đoạn này, SCP-4217 sẽ tìm kiếm và tấn công các mục tiêu không có đe dọa (như tàu chở hàng dân sự). Nếu bị thiệt hại vừa đủ, nó sẽ trở lại trạng thái thụ động; nếu không thì nó sẽ trở về sau trung vị 9 giờ. 

Phụ lục 1 - Lịch sử: Tên định danh SCP-4217 trước đây chỉ đề cập đến chính Bismarck, nó được cho là đã bị vô hiệu hóa vào năm 1941. Có thể tìm thấy phiên bản trước của tài liệu này dưới đây:

On 1985-02-16, a team from MTF Gamma-6 ("Deep Feeders") was dispatched to verify the status of SCP-4217. On 1985-02-19, the surface crew reported that the dive team had remained submerged for several hours past what their oxygen supplies allowed. Shortly thereafter, they detected the distress signal from the submersible's black box recorder and retrieved it. Transcript follows:

The first sighting of SCP-4217 in its current form was made shortly thereafter. It was responsible for sinking two cargo carriers and one cruise liner prior to the establishment of current containment procedures.

Cover stories were disseminated to explain the lost vessels. Foundation misinformation teams constructed a replica of the Bismarck and sank it ~100 km east of the location of SCP-4217's rediscovery. Arrangements were then made for a high-profile civilian oceanographer to discover it on 1989-06-08.

Addendum 2 - Recovered Documents: Following the collapse of the USSR and subsequent dissolution of GRU Division "P", the Foundation acquired a number of documents that GRU-P had recovered during the Soviet occupation of Germany. Among these documents were a number of internal Obskuracorps memos believed to be related to SCP-4217 (Translated from the original German):

In light of this discovery, the Foundation conducted investigations of the individuals named in these correspondences. Records indicate the deaths of Otto Schmidt in 1940 and Hans Meyer in 1941, with no evidence found to contradict this information. Dietrich Klossner was acquired by the United States military in Operation Paperclip and later died of natural causes in 1976. The Department of Defense has thus far refused to disclose information on his postwar work. References to Karl Reuter can be found in other Obskuracorps documents up until 1944, after which no further information on him has yet been found.

Addendum 3 - Incident 4217-09: On 1993-07-22, SCP-4217 appeared to enter a Hostile State, and Foundation naval forces prepared to enact Special Containment Procedures in response. However, before any vessels were able to reach firing range, Kurt Wegner, captain of the SCPS Nemed, noticed that SCP-4217 was not moving from the location where it had surfaced. As this was different from previously observed behavior, Captain Wegner ordered the SCPS Cesair and SCPS Partholón to hold position while he investigated. SCP-4217 was unresponsive to the presence of the SCPS Nemed, even when the latter drew within 200 meters. After a brief period of observation, Captain Wegner attempted to hail SCP-4217 over the radio. Transcript follows:

The SCPS Nemed, SCPS Cesair, and SCPS Partholón subdued SCP-4217 without further incident. SCP-4217 has not responded to subsequent attempts at communication.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License