SCP-231-VN
rating: 0+x
Từ: au.d.h.bui@foundation.scp.vn
Đến: thu.q.vu@foundation.scp.vn
Chủ đề: Re: Mừng cháu trở thành NCV chính thức

Gửi cô Thư,

Đầu tiên cháu muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ và tạo điều kiện để cháu hoàn thành tốt thời gian thử việc ở Điểm-29-VN.

Về chuyện cô nhắc tới trong mail trước, cháu không thấy đây là vấn đề đáng lo đâu ạ. Cháu vẫn cần thêm thời gian để làm quen với những thay đổi trong cuộc sống của mình, nhưng cháu thấy rất may mắn khi mình đã được nhận vào môi trường làm việc phù hợp ngay sau khi ra trường. Nhiều cô chú, anh chị ở Điểm cũng từng học tập ở nước ngoài; mọi người đều có suy nghĩ cởi mở và không có ý kiến tiêu cực nào về cháu khi biết được xu hướng tính dục của cháu.

Là một Nghiên cứu viên mới, cháu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy nhiên, cháu tin rằng trong quá trình làm việc mình sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Cháu rất mong được cô chỉ giáo thêm.

Kính cô,
Bùi Đông Hải Âu


Nghiên cứu viên Cấp thấp, Điểm-29-VN
Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ

Email đã gửi. Bạn có 30 giây để thu hồi email.
Bạn có (1) thông báo mới.

Từ: au.d.h.bui@foundation.scp.vn
Đến: thu.q.vu@foundation.scp.vn
Chủ đề: Một số sai sót trong hồ sơ SCP-231-VN

Gửi cô Thư,

Cháu viết mail này để báo cáo, cũng như thừa nhận với cô rằng có một số chi tiết trong hồ sơ SCP-231-VN không phản ánh đúng sự thật, và toàn bộ các chi tiết này đều liên quan đến bản thân cháu. Trong các cuộc phỏng vấn ở xã Song Loan, cháu đã chủ động cung cấp thông tin sai lệch cho công an xã và nhân sự điều tra của Tổ Chức.

Thực tế, cháu không hề bị ảnh hưởng bởi SCP-231-VN. Trước khi Quyên mất (cháu xin phép được gọi tên Soo-kyeon như vậy), cháu và Quyên đã cùng nhau dựng nên toàn bộ vở kịch này. Như trong hồ sơ đã nêu, hành vi kết hôn hợp pháp của những đối tượng nam đã từng bị ảnh hưởng bởi SCP-231-VN sẽ dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi của họ. Như cô, mọi người ở Điểm, và Quyên lúc sinh thời đã biết, cháu là người đồng tính. Đây là cách mà cháu và Quyên đã chọn, để giải thoát bản thân cháu khỏi áp lực lập gia đình từ phía bố mẹ cháu và mọi người ở quê cháu, xã Song Loan.

Các file được cháu gửi kèm theo mail này có thể minh chứng cho những điều trên. Cháu hoàn toàn ý thức được rằng những việc mình làm là hết sức ích kỉ, và mình đã làm phung phí nguồn lực về thời gian và nhân sự của Tổ Chức. Cháu sẵn sàng chịu trách nhiệm về những hành động trên và khắc phục toàn bộ hậu quả do mình gây ra.

Kính cô,
Bùi Đông Hải Âu


Nghiên cứu viên Cấp thấp, Điểm-29-VN
Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ

Các file đính kèm đã chọn:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License