Interval 2 NHMP
rating: 0+x

Mr. Appleseed. Nghiêm túc đấy, đó là tên của tôi. Và bạn có biết không, bất cứ khi nào tôi hắt hơi, ho, hay xì hơi, hạt táo sẽ chảy ra. Thật tệ. Tất nhiên, điều này chỉ trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là tôi vừa được Tổ chức đón về và bây giờ tôi muốn hắt xì.

Chờ đã, họ sẽ không bắt tôi. Họ đang tháo còng tay của tôi. Họ đang nói gì vậy?

"À, chào mừng Ts.King trở lại."

Trước: 10. Mr. Mission của Gerald

Tiếp theo: 11. Mr. Feather của Light

Quay lại Hub

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License