god

Mã vật thể : SCP-024-VN
Phân loại :Eculid
Quy trình quản thúc : SCP-024-VN được lưu giữ và bảo quản ở trong một chiếc hộp khóa chỉ được tiếp cận bởi nhân viên cấp 4 trở lên . Chiếc hộp sẽ được quan sát 24/24 bởi camera an ninh điều khiển bởi 3 nhân viên an ninh . Trong trường hợp thử nghiệm phải có sự cho phép của 2 thành viên O5 trở lên , và trong quá trình thử nghiệm thì phải có sự kiểm soát chặt chẽ . Nghiêm cấm sử dụng SCP-024-VN trong mọi trường hợp .
Miêu tả : SCP-024-VN là một cuộn giấy da có niên đại từ thế kỉ thứ 5 trước Công Nguyên . Ngôn ngữ trong SCP-024-VN được là tiếng Hi Lạp cổ . Nội dung của SCP-024-VN là một bản hợp đồng bao gồm ;
1.Tên người giao dịch
2.Tên của mục tiêu muốn giết
3.Cách thức giết mục tiêu
4.Cách thanh toán
Một khi bất cứ ai điền hết vào SCP-024-VN thì người có tên trong mục 2 sẽ chết bằng cách thức ghi trong mục 3 , và sau đó tài sản dùng để thanh toán được ghi trong mục 4 sẽ biến mất . SCP-024-VN đã cho thấy rằng nó không có giới hạn trong cách thức giết người . Và có thể thanh toán với nó bằng nhiều loại tiền mặt hoặc đồ dùng có giá trị . Nhưng nếu mục tiêu có đạo đức càng tốt và cách thức giết càng đau đớn thì số tiền phải thanh toán sẽ càng cao , khi viết vào số tiền không đủ thì dòng mực sẽ tự động biến mất . Khi SCP được điền xong , sẽ có ba sinh vật xuất hiện tại địa điểm của mục tiêu , được gọi là SCP-024-VN-1~3 , mục tiêu càng xa thì thời gian xuất hiện càng lâu , và sẽ giết mục tiêu . Ba sinh vật này là ba người phụ nữ , có nhiều con rắn ở trên đầu , và chúng có cánh ở sau lưng . Mọi cách để giao tiếp với chúng dường như là vô hiệu .

Phụ lục SCP-024-VN-1 :

Thí nghiệm 1 :
Nhân viên cấp D (Phạm tội giết người) được đặt trong một phòng trống , có khóa . SCP-024-VN được sử dụng bởi đặc vụ ##### , và điền vào nó như sau :
1.James #####
2.Kevin #####
3.Bóp cổ
4.500 đô la Mĩ
Kết quả : Sau khoảng 1,4 giây , SCP-024-VN-1~3 xuất hiện xung quanh nhân viên cấp D , hai sinh vật giữ lấy nhân viên cấp D , nhân viên cấp D bắt đầu chửi thề và chống cự nhưng không thoát ra được . sinh vật thứ ba dùng tay bóp cổ cho đến khi nhân viên cấp D bị ngẹt thở và chết . SCP-024-VN sau đó biến mất và khi kiểm tra lại thì số tiền trong tài khoản của đặc vụ ##### bị mất đi 500 đô la.

Thí nghiệm 2 :
Nhân viên cấp D (Phạm tội giết người , từng phục vụ trong quân đội) được đặt trong một căn phòng tương tự , SCP-024-VN được sử dụng bởi đặc vụ #### , và điền vào nó như sau :
1.Abraham ####
2.Scott #####
3.Bóp cổ
4.700 đô la Mĩ ( lúc đầu điền là 500 đô la Mĩ nhưng không được chấp nhận )
Kết quả : Diễn ra cũng như trong thí nghiệm 1 . Khi kiểm tra thì trong tài khoản của đặc vụ #### mất đi 700 đô la.

Thí nghiệm 3 :
Một con chó Pug được đặt trong căn phòng , chủ của nó là đặc vụ #### được ra lệnh sử dụng SCP-024-VN để giết nó . Sau đó anh ta đã điền :
1.West #####
2.Bobby
3.Chặt đầu
4.2000 đô la
Kết quả :SCP-024-VN-1~3 xuất hiện và một trong ba sinh vật đó dùng tay không chặt đầu con chó .
2000 đô la bị mất đi trong tài khoản của đặc vụ #### .

Thí nghiệm 4 :
Một người không có bất kì tiền sử phạm tội nào trong quá khứ được đặt trong căn phòng , người sử dụng SCP-024-VN là đặc vụ #### . Sau đó anh ta đã điền :
1.Doug ####
2.#### ####
3.Treo cổ
4.5 triệu đô la
Kết quả :SCP-024-VN-1~3 xuất hiện xung quanh #### và một trong số chúng mang theo một cuộn dây thừng đã được cột sẵn . Sau đó một sinh vật quàng dây thừng lên cổ #### và hai sinh vật còn lại dùng cánh kéo dây thừng và #### lên trên , làm cho #### ngạt thở và chết . 2 triệu đô la bị mất đi trong tài khoản của đặc vu ####

Phụ lục SCP-024-VN-2 :
SCP-024-VN đã được tiến hành sử dụng để giết SCP-682 , nhưng SCP-024-VN lại không chấp nhận bất kì cái giá nào được điền vào .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License