SCP-2317 (Flawed)
rating: 0+x

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THIẾT BỊ TRUY CẬP TRỰC TIẾP SCiPNET. VUI LÒNG NHẬP LỆNH.

đăng_nhập

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN XÁC MINH NGƯỜI DÙNG

jvance1@@foundation.scp | password9910

THÔNG TIN ĐƯỢC XÁC MINH. VUI LÒNG NHẬP LỆNH.

truy_cập SCP-2317

ĐỊNH DẠNG LỆNH KHÔNG ĐÚNG HOẶC LỆNH KHÔNG TỒN TẠI.

trợ_giúp truy_cập

TRUY_CẬP: Hiển thị hồ sơ Thủ tục Quản thúc Đặc biệt của một vật thể đã biết.
Cú pháp: truy_cậpMã số SCP Cấp bậc an ninh

truy_cập 2317 0

TÊN NGƯỜI DÙNG: Jonathan Vance
CHỨC DANH: Trợ lý Nghiên cứu, Điểm 179
ĐANG HIỂN THỊ SCP-2317, CẤP AN NINH 0

SCP-2317


Vật thể: SCP-2317

Phân loại: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-2317 cần được bảo quản trong một căn phòng 3m x 3m x 3m được gia cố tại Khu vực Quản thúc 179. Nhân sự an ninh có trang bị cần quản lý khu vực tại mọi thời điểm để ngăn chặn mọi nỗ lực xâm nhập không được cấp phép.

Miêu tả: SCP-2317 là một bộ khung và cánh cửa được sản xuất với mục đích ban đầu là cửa hầm cho một ngôi nhà ở Massachusetts vào thế kỷ 19. Khi cửa được mở, bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa sẽ được dịch chuyển tức thời tới một chiều không gian khác.

CÁC THÔNG TIN CÒN LẠI VỀ SCP-2317 ĐƯỢC GIỚI HẠN CHO CẤP AN NINH 1 (NHẠY CẢM) HOẶC CAO HƠN. BẠN KHÔNG CÓ ĐỦ CẤP AN NINH ĐỂ TIẾP TỤC.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License