SCP-173

Trang đính kèm "component:heritage-rating" không tồn tại (hãy tạo nó ngay bây giờ)

SCP-173.jpg

SCP-173 đang bị giam giữ

Vật thể #: SCP-173

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt: Vật thể SCP-173 cần phải được giam giữ trong một xà lim đã khoá trong mọi lúc. Nếu có nhân viên phải vào phòng giam giữ SCP-173, từ ba người trở nên cần phải có mặt trong mọi thời điểm và cửa ra vào sẽ phải được khoá lại sau khi họ vào phòng. Trong mọi thời điểm, cần phải có hai người nhìn thẳng vào mắt SCP-173 cho đến khi tất cả nhân viên rời khỏi phòng và cửa đã được khoá lại.

Miêu tả: Vật thể đã được chuyển đến Khu vực-19 1993. Nguồn gốc vẫn chưa được xác định. Vật thể được cấu tạo từ bê tông cốt thép với dấu vết sơn sịt từ nhãn hiệu Krylon. SCP-173 có thể di chuyển và vô cùng thù địch. Vật thể không thể di chuyển trong khi bị nhìn trực tiếp. Tầm nhìn không được phép bị ngắt quãng khi tiếp xúc với SCP-173. Những nhân viên được giao nhiệm vụ vào phòng giam cần được hướng dẫn để thông báo cho người khác biết trước khi chớp mắt. Theo báo cáo, vật thể tấn công bằng cách bẻ cổ ở vị trí nền hộp sọ hoặc bằng cách bóp cổ. Trong trường hợp bị tấn công, nhân viên cần phải làm theo thủ tục quản thúc vật thể nguy hại Cấp 4.

Các nhân viên báo cáo đã nghe thấy tiếng đá bị cạo xuất phát từ trong phòng giam khi không có ai ở trong. Hành vi này được coi là bình thường và mọi thay đổi cần phải được báo cáo với người giám sát HMCL thường trực.

Vật chất màu nâu đỏ trên sàn nhà là một hỗn hợp của phân và máu. Nguồn gốc của những vật liệu này hiện vẫn chưa được xác định. Phòng giam cần phải được vệ sinh hai tuần một lần.


Thông tin tác giả

Hình ảnh dùng trong bài viết SCP-173 là tác phẩm nghệ thuật "Untitled 2004" được làm bởi Izumi Kato. Bức ảnh được chụp bởi Keisuke Yamamoto. Bản quyền thuộc về các nghệ sĩ.

Xin lưu ý: SCP-173 sử dụng hình ảnh của tác phẩm "Untitled 2004", được tạo nên bởi Izumi Kato. Khái niệm về SCP-173 không có liên hệ gì với khái niệm nguyên bản của nghệ sĩ về "Untitled 2004".

Bức điêu khắc này, những mô hình giống nó cũng như bức ảnh này đều không được đăng ký giấy phép Creative Commons. Chỉ có văn bản trong bài viết này mới được đăng ký giấy phép Creative Commons. Bức điêu khắc này và những mô hình giống nó không được phép dùng cho mục đích thương mại. Izumi Kato đã hào phóng cho phép tổ chức SCP và fanbase sử dụng hình ảnh của "Untitled 2004" cho mục đích phi thương mại mà thôi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License