dm

Vật thể #:SCP-XXX

Phân loại: Safe Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt: —Cá thể được quản thúc ở khu vực 12, trong phòng giam được trang trí với nhiều màu sắc sặc sỡ và đầy đủ vật dụng cần thiết bao gồm : một chiếc giường ngủ có một nhân vật hoạt hình với màu hồng nhạt, một máy phát nhạc,…. —

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License