CallMeClay's Archive of Translations (CAT)

Chào mừng đến với kho lưu trữ bản dịch của CallMeClayCallMeClay hay CAT

Tiêu đề: SCP-4812 "Phẫn Nộ"
Trạng thái: Chưa Hoàn Thành
Tag: đặc-vụ-lament không-khí còn-sống động-vật hậu-duệ-bóng-đêm nhận-thức-độc tài-liệu phân-loại-huyền-bí địa-lý liên-minh-huyền-bí-toàn-cầu dạng-người ý-thức trí-khôn scp tự-sửa-chữa nhiệt-động chưa-quản-thúc thị-giác
TRUY CẬP

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License