Callmeclay-001-BM-3

Hắc nguyệt có hú không?

Chỉ với kẻ mù.


Lần cuối Cập nhập: 05/02/1993

Mã vật thể #: SCP-001-KHÓA

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các vật liệu sử dụng cho việc chế tạo các cá thể SCP-001-KHÓA được cất trữ trong một kho lưu trữ an toàn tại Điểm-01. Bất kỳ bản ghi nào về các khái niệm được sử dụng để liên kết một cá thể SCP-001-KHÓA với SCP-001 chỉ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu an toàn Điểm-01 và trị liệu thuốc lú được sử dụng để ngăn kiến thức về các khái niệm đã nêu rời khỏi Điểm-01.

Bất kỳ cá thể SCP-001-KHÓA không phù hợp được tạo ra như một phần của dự án sẽ được lưu trữ trong buồng quản thúc để tìm thêm nghiên cứu mà có thể mang lại lợi ích cho các nỗ lực nghiên cứu SCP-001. Một khi khả năng của các cá thể SCP-001-KHÓA đã được xác định đầy đủ, việc quản thúc chúng ở các địa điểm ngoài Điểm-01 được chấp thuận. Tuy nhiên, để duy trì khả năng quản thúc SCP-001, mọi cá thể SCP-001-KHÓA phải luôn được quan sát ở mọi lúc.

Sự chế tạo của các cá thể SCP-001-KHÓA mới và nghiên cứu của cá thể SCP-001-KHÓA tồn tại phải được chấp thuận bởi Ts. Moto.

Mô tả: SCP-001-KEY là tên gọi tập thể cho một loạt các vật thể bất động được liên kết nhân tạo với SCP-001 sử dụng kỹ thuật khái niệm. Mặc dù hành vi cụ thể của mỗi cá thể SCP-001-KHÓA khác nhau, đặc tính phù hợp của một cá thể SCP-001-KHÓA thành công là:

  • Không có khả năng hoạt động khi được quan sát.
  • Một sự thù địch đối với dạng sống có ý thức.
  • Khả năng kết thúc dạng sống có ý thức nếu có cơ hội.

Tất cả các cá thể SCP-001-KHÓA đều được tạo ra với hy vọng rằng, bằng cách liên kết về khái niệm với SCP-001, việc quan sát SCP-001-KHÓA sẽ tương đương với việc quan sát SCP-001, do đó dẫn đến việc ngừng các sự xóa sổ.


Phụ lục 001-KHÓA-1 (Nhật ký Cá thể):

Sau đây là hồ sơ về các cá thể được tạo ra như một phần của dự án SCP-001-KHÓA. Ghi chú rằng chỉ các cá thể SCP-001-KHÓA thành công được ghi lại — một danh sách đầy đủ về tất cả các cá thể được tạo ra có sẵn tại kho lưu trữ thông tin của Điểm-01.

Cá thể Thêm thông tin Nhận xét
SCP-001-KHÓA-03 Cá thể có hình dạng của một bức tượng hình người, khi không được quan sát, xuất hiện phía sau cá nhân gần nhất trong tư thế hù dọa. Đối tượng được chỉ được đánh giá là thành công một phần — không rõ rằng thái độ của nó là do sự thù địch thực sự hoặc đơn giản chỉ là đùa vui. Di chuyển. - Ts. Moto
SCP-001-KHÓA-07 Cá thể có hình dạng của một bức tượng hình người mà, khi không được quan sát, cố gắng bẻ cổ của cá nhân gần nhất. Thành công! Đối tượng biểu thị cả ba đặc tính yêu cầu cho một SCP-001-KHÓA hoàn chỉnh và quy mô tấn công nhỏ làm nó dễ kiểm soát hơn. Mặc dù chúng ta phải tiếp tục sản xuất các cá thể để có khả năng thành công cao nhất, đây là một dấu hiệu rất mừng. - Ts. Moto
SCP-001-KHÓA-12 Cá thể có hình dạng của một bức tượng điêu khắc hình cầu lơ lửng một mét trên không khí. Ngay lập tức sau khi không được quan sát trong khoảng thời gian 0.2 giây, SCP-001-KHÓA-12 phát nổ mãnh liệt, dẫn đến cái chết của nhân sự có mặt. Mặc dù cá thể đã thành công về mặt thể hiện các đặc tính yêu cầu, nó là một thất bại rõ rệt do thực tế là nó ngay lập tức tự tiêu hủy. Cái chết cũng là một bi kịch — nhưng miễn là chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình, số mạng sống chúng ta cứu được sẽ nhiều hơn bằng. - Ts. Moto
SCP-001-KHÓA-13 Cá thể có hình dạng của một bức tượng điêu khắc hình đầu người với chiều cao ba mét và chiều rộng hai mét. Khi không được quan sát, SCP-001-KHÓA-13 ngay lập tức vi phạm quản thúc bằng cách húc qua bức tường gần nhất ở tốc độ cực kỳ cao và tiếp tục cố gắng trốn thoát khỏi Điểm-01. Cá thể đã được tái quản thúc sau khi đâm thủng mặt tường ngoài của Điểm-01 và cố gắng băng qua sa mạc. Không rõ liệu cá thể này biểu thị đặc tính yêu cầu: trong khi cuộc chạy trốn dẫn đến cái chết của mười chín nhân sự — lạy chúa cho linh hồn họ yên nghỉ — không rõ đây là do cố ý hay đơn giản là thiệt hại kế bên. Tương tự như vậy, tôi đã ra lệnh tiêu diệt thứ này do khó quản thúc. - Ts. Moto
SCP-001-KHÓA-14 Cá thể có hình dạng của một hợp chất thạch nhũ và măng đá dính liền, với một loạt các khối giống san hô mọc ra từ khối trung tâm. Khi không được quan sát trong 0.2 giây, không hoạt động nào được quan sát thấy ngay lập tức. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra rằng — trong 0.2 giây đó — một trăm bốn mươi hai người dân ở Khách sạn ███ ██████ tại [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU]1 đã bị giết qua tự phát cháy đồng loạt ở người. Một số lượng thiệt mạng và sự vi phạm bí mật không thể chấp nhận được — tôi được bảo rằng phải sử dụng các phương tiện dị thường để ngăn chặn sự sụp đổ của Bức màn trong trường hợp này. Tôi đã ra lệnh ngừng sản xuất của SCP-001-KHÓA ngay lập tức. Nếu các nguyên tắc đằng sau dự án được tuân thủ, việc quan sát tất cả các cá thể còn lại mà chúng ta đã sản xuất cho đến nay sẽ đủ để ngăn SCP-001 hành động. Dù sao đi nữa, đã không có sự xóa sổ nào được ghi lại kể từ khi dự án bắt đầu. - Ts. Moto

Phụ lục 001-KHÓA-02 (Sự cố 001-KHÓA-01):

Vào 29/1/1993, sự kiện xóa sổ đôi đầu tiên gây ra bởi SCP-001 được ghi lại tại La Mã, Ý, với hai du khách bị xóa sổ một cách tự nhiên. Sau đó đã xác nhận rằng, vào thời điểm diễn ra sự kiện này, tất cả các cá thể SCP-001-KHÓA còn lại đều đang được quan sát.

Vài giờ sau khi có tin tức về sự kiện này, Ts. Moto đã để lại lời nhắn sau trong văn phòng của ông ấy:

Chúng ta đã nhìn vào không gì.

Tôi xin lỗi, Quản Trị Viên. Tôi đã làm ngài thất vọng.

Thi thể của Ts. Moto sau đó được tìm thấy trong buồng quản thúc tạm thời của một cá thể SCP-001-KHÓA, đã bước vào với lý do thực hiện nghiên cứu quan trọng bằng cách sử dụng quyền hạn dẫn đầu dự án. Nguyên nhân tử vong được xác nhận là gãy cổ.

Dự án ngừng hoạt động, và tất cả các cá thể SCP-001-KHÓA còn lại đã được chuyển đến Điểm-19 năm 1993.

Phụ lục 001-KHÓA-03 (Tái phân bố Tài nguyên):

Sau sự hủy bỏ của dự án SCP-001-KHÓA, tất cả các tài nguyên còn lại đã được tái phân bố lại cho sự chế tạo và phóng của một đơn thể do thám hành tinh thực nghiệm. Để biết thêm thông tin về dự án này, tham khảo hồ sơ đính kèm.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License