Các cuộc thi

Chào mừng đến với Kho lưu trữ Cuộc thi Tổ chức SCP Vietnam

Nội dung của trang này hiện vẫn [chưa được phân loại].

Các nhân sự được nhắc nhở rằng một số tệp nhất định trong phần này có thể phải tuân theo các phân loại khác nhau và thông tin xác minh đó có thể cần thiết để truy cập các tệp đó.

Lưu ý từ Quản trị viên Hệ thống: Trong kho lưu trữ này được lưu trữ các hồ sơ của các cuộc thi Foundation trước đó. Thông tin thêm liên quan đến các cuộc thi được đề cập có thể được đặt trên các trang chính tương ứng.


Contest Archive

Tên cuộc thi Nhóm tổ chức Tác phẩm chiến thắng Tác giả đã chiến thắng

Câu chuyện sinh tồn hay nhất

Nhật ký 10 ngày sinh tồn

Dragon Vienam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License