BV-01
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-XXXX

Phân loại: Euclid Thaumiel

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Do đặc tính của SCP-XXXX, tất cả nhân viên khi tiếp xúc với vật thể phải đượctrang bị đồ bảo hộ và găng tay tráng bạc. Vật thể được bảo quản trong một két sắt đặc biệt chỉ có thể được mở bởi các nhân viên có quyền hạn an ninh cấp độ 5 và được sử dụng như phương án cuối cùng để tiêu diệt các SCP khác khi không thể khống chế lại được. SCP-XXXX hiện đang được cất giữ tại [DỮ LIỆU BỊ XÓA] của khu-02 trong một căn phòng đặc biệt được làm hoàn toàn bằng kim loại không gỉ.

Miêu tả: SCP-XXXX được tìm thấy vào ngày ██/██/████ tại một tòa nhà bỏ hoang gần vịnh [DỮ LIỆU BỊ XÓA] thuộc bang [DỮ LIỆU BỊ XÓA] tại Bắc Mỹ. Vật thể có hình dạng giống một khẩu Desert Eagle màu đen nhưng không có khóa an toàn và băng đạn. Mọi nỗ lực cầm vật thể lên bằng các phương pháp thông thường đều dẫn đến một kết quả duy nhất: mọi thứ chạm vào "nó" đều bị hấp thụ hoàn toàn trừ các vật làm bằng kim loại

Phụ lục: [Bổ sung]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License