Bộ sưu tập code của Dragon Vn

DỪNG TAY!!!!

Bạn không thể chỉnh sửa trang này trừ khi tôi chưa khóa hoặc tôi đang chỉnh.

Mong bạn tuân thủ.


Code Kết quả
**Đậm** Đậm
//Nghiêng// Nghiêng
__Gạch dưới__ Gạch dưới
--Gạch ngang-- Gạch ngang
[[[SCP-3000|Link các bài trên wiki]]] Link các bài trên wiki
[http://www.scp-wiki.net Link ngoài wiki] Link ngoài wiki
Chữ^^Ở trên^^ ChữỞ trên
Chữ,,Ở dưới,, ChữỞ dưới
Chữ [[footnote]] Ghi chú [[/footnote]] Chữ1
##red|Màu đỏ## hoặc ##blue|Màu xanh## (nhớ ghi tiếng anh) Màu đỏ hoặc Màu xanh
##800000|Sử dụng mã màu nếu phương pháp trên không được## Sử dụng mã màu nếu cách trên không được
{{Kiểu máy đánh chữ}} Kiểu máy đánh chữ
[[size 1.5em]] Đổi cỡ chữ (nhớ dùng chấm chứ không phải phấy) [[/size]] Đổi cỡ chữ (nhớ dùng chấm chứ không phải phấy)
[[user Dragon Vietnam]] Dragon Vietnam
[[*user Dragon Vietnam]] Dragon VietnamDragon Vietnam
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License