AzBorn Artist Page
rating: 0+x

Khởi nguyên của hỗn mang
Khởi đầu của hỗn loạn
Bắt đầu của diệt thế
Đốt cháy mọi thứ bằng ngọn lửa khởi nguyên
Hãy để nước mưa gột rửa thế tục
Để sự sống lần nữa sinh sôi|| XÁC MINH NHÂN SỰ THÀNH CÔNG ||

Chủ Phòng : Azborn
Quyền Hạn An Ninh : Sơ cấp
…Đang Xử Lý…
Truy cập tệp

Cẩn thận những con mắt của mấy tên đặc vụ…

Chào mừng đến với trang hội họa của tôi, nếu cảm thấy hay thì tiếc gì một up vote cho tôi nhỉ? Còn nếu hứng thú bạn có thể tìm đến trang cá nhân của tôi trên Twitter: https://twitter.com/AzbornC


Các bạn cũng có thể tìm thấy tôi ở ngay sau lưng nếu các bạn đủ thành tâm.Nhưng thôi không dài dòng nữa, chúc các bạn xem tranh vui vẻ.

+Art Linh tinh

+SCP Art

AzBornTheChaosGod

Lời đề bạt, cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang hội họa của tôi, chúc các bạn rời khỏi đây an toàn vì những mật vụ đã để ý đến bạn rồi.
!!Warning!!
!!Instruder!!
28/04/2022 9:20pm

Tên bạn muốn ký

Nơi đây để chữ ký, muốn đổi avatar thì thay link ảnh nhé

Đổi cái này nữa nêý muốn - Giờ phút bạn ký, vd Jan 33, 2017 12:61am

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License